Lidmaatschap » Opzeggen

Opzegging van het lidmaatschap

 

Opzegging van het lidmaatschap of wijziging van het soort lidmaatschap van de GoZC door een lid van de vereniging kan alleen geschieden per eind van het verenigingsjaar (31 december) en met inachtneming van een opzeggingstermijn van anderhalve maand, dus vóór 15 november van het kalenderjaar.

Opzegging geschiedt schriftelijk en bij voorkeur via een mail aan de Tweede Secretaris. U ontvangt dan een bevestiging van ontvangst van de opzegging cq wijziging. Indien een opzegging na 15 november wordt ontvangen door de Tweede Secretaris, eindigt het lidmaatschap op 31 december van het volgende jaar.

Opzegging van het lidmaatschap van de KNVvL dient door het lid zelf te gebeuren (per brief, fax of e-mail) vóór 1 december van het kalenderjaar bij de KNVvL ledenadministratie.